Om Emma

Nybliven husägare tillsammans med min man – vi ägnar all ledig tid åt renovering och inredning!